Mobiltelefoni och kultur

Mobiltelefoner och kultur

Hör mobiltelefoni och kultur ihop?

Kan man blanda ihop modern teknologi och kultur? Ja, självklart, men vad tycker kulturen om att man blandar ihop företag och kulturella yttringar. T.ex. Phonera som ju är ett bolag inom mobil kommunikation, Phonera har gjort mycket för att kultur skall leva vidare och det är något som uppskattas stort bland många delar av kultursverige. Det finns dock de som inte alls gillar att företag sponsrar kultur, de anser att det riskerar att ta bort den konstnärliga friheten då företaget som sponsrar kan vara rädda för att förknippas med allt för radikala kulturyttringar.

Knappast någon risk

Men det föreligger knappast någon risk för att detta skall bli ett verkligt problem, det handlar ju trotts allt om att företaget måste veta vad de ger sig in i och då går de ju in i ett samarbete, väl medvetna om att de kan få sticka ut huvudet ibland och stå till svars för vissa kulturpolitiska yttringar som kan anses som ganska radikala och kontroversiella.