Fördelar med ombildning till bostadsrätt

Det finns olika orsaker som driver en ombildning av en hyresfastighet till bostadsrätt. Det kan vara så att den bostadskostnad som hyresgästerna hade när fastigheten hyrdes av fastighetsägaren kan sänkas genom en ombildning till bostadsrätt. Det är däremot ofta så att en ombildning sker av orsaker som är andra än ekonomiska, exempelvis att hyresgästerna ser en möjlighet till att få större friheter och möjligheter till att påverka sitt boende om det sker en ombildning av fastigheten till bostadsrätt. Det här innebär att om den fastighet du bor i ombildas, kan det finnas väldigt varierande fördelar med en sådan ombildning.